No.SurahArtiJuml.Ayat
1Surah Al-FatihahPembukaan7
2Surah Al-BaqarahSapi Betina286
3Surah Ali `ImranKeluarga `Imran200
4Surah An-Nisa`Wanita176
5Surah Al-Ma`idahJamuan (hidangan makanan)120
6Surah Al-An`amBinatang Ternak165
7Surah Al-A’rafTempat yang tertinggi206
8Surah Al-AnfalHarta rampasan perang75
9Surah At-TaubahPengampunan129
10Surah YunusNabi Yunus109
11Surah HudNabi Hud123
12Surah YusufNabi Yusuf111
13Surah Ar-Ra’dGuruh (petir)43
14Surah IbrahimNabi Ibrahim52
15Surah Al-HijrAl Hijr (nama gunung)99
16Surah An-NahlLebah128
17Surah Al-Isra`Perjalanan Malam111
18Surah Al-KahfPenghuni-penghuni gua110
19Surah MaryamMaryam (Maria)98
20Surah Ta HaTa Ha135
21Surah Al-AnbiyaNabi-Nabi112
22Surah Al-HajjHaji78
23Surah Al-Mu’minunOrang-orang mukmin118
24Surah An-NurCahaya64
25Surah Al-FurqanPembeda77
26Surah Asy-Syu`ara`Penyair227
27Surah An-NamlSemut93
28Surah Al-QasasCerita88
29Surah Al-`AnkabutLaba-laba69
30Surah Ar-RumBangsa Romawi60
31Surah LuqmanKeluarga Luqman34
32Surah As-SajdahSajdah30
33Surah Al-AhzabGolongan-Golongan yang bersekutu73
34Surah Saba’Kaum Saba`54
35Surah FatirPencipta45
36Surah Ya SinYaasiin83
37Surah As-SaffatBarisan-barisan182
38Surah SadShaad88
39Surah Az-ZumarRombongan-rombongan75
40Surah Al-Mu’minOrang yg Beriman85
41Surah FussilatYang dijelaskan54
42Surah Asy-SyuraMusyawarah53
43Surah Az-ZukhrufPerhiasan89
44Surah Ad-DukhanKabut59
45Surah Al-JasiyahYang bertekuk lutut37
46Surah Al-AhqafBukit-bukit pasir35
47Surah MuhammadMuhammad38
48Surah Al-FathKemenangan29
49Surah Al-HujuratKamar-kamar18
50Surah QafQaaf45
51Surah Az-ZariyatAngin yang menerbangkan60
52Surah At-TurBukit49
53Surah An-NajmBintang62
54Surah Al-QamarBulan55
55Surah Ar-RahmanYang Maha Pemurah78
56Surah Al-Waqi’ahHari Kiamat96
57Surah Al-HadidBesi29
58Surah Al-MujadilahWanita yang mengajukan gugatan22
59Surah Al-HasyrPengusiran24
60Surah Al-MumtahanahWanita yang diuji13
61Surah As-SaffSatu barisan14
62Surah Al-Jumu’ahHari Jum’at11
63Surah Al-MunafiqunOrang-orang yang munafik11
64Surah At-TagabunHari dinampakkan kesalahan-kesalahan18
65Surah At-TalaqTalak12
66Surah At-TahrimMengharamkan12
67Surah Al-MulkKerajaan30
68Surah Al-QalamPena52
69Surah Al-HaqqahHari kiamat52
70Surah Al-Ma’arijTempat naik44
71Surah NuhNuh28
72Surah Al-JinnJin28
73Surah Al-MuzzammilOrang yang berselimut20
74Surah Al-MuddassirOrang yang berkemul56
75Surah Al-QiyamahHari Kiamat40
76Surah Al-InsanManusia31
77Surah Al-MursalatMalaikat-Malaikat Yang Diutus50
78Surah An-Naba’Berita besar40
79Surah An-Nazi’atMalaikat-Malaikat Yang Mencabut46
80Surah `AbasaIa Bermuka masam42
81Surah At-TakwirMenggulung29
82Surah Al-InfitarTerbelah19
83Surah Al-TatfifOrang-orang yang curang36
84Surah Al-InsyiqaqTerbelah25
85Surah Al-BurujGugusan bintang22
86Surah At-TariqYang datang di malam hari17
87Surah Al-A’laYang paling tinggi19
88Surah Al-GasyiyahHari Pembalasan26
89Surah Al-FajrFajar30
90Surah Al-BaladNegeri20
91Surah Asy-SyamsMatahari15
92Surah Al-LailMalam21
93Surah Ad-DuhaWaktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha)11
94Surah Al-InsyirahMelapangkan8
95Surah At-TinBuah Tin8
96Surah Al-`AlaqSegumpal Darah19
97Surah Al-QadrKemuliaan5
98Surah Al-BayyinahPembuktian8
99Surah Az-ZalzalahKegoncangan8
100Surah Al-`AdiyatBerlari kencang11
101Surah Al-Qari`ahHari Kiamat11
102Surah At-TakasurBermegah-megahan8
103Surah Al-`AsrMasa/Waktu3
104Surah Al-HumazahPengumpat9
105Surah Al-FilGajah5
106Surah QuraisySuku Quraisy4
107Surah Al-Ma’unBarang-barang yang berguna7
108Surah Al-KausarNikmat yang berlimpah3
109Surah Al-KafirunOrang-orang kafir6
110Surah An-NasrPertolongan3
111Surah Al-LahabGejolak Api/ Sabut5
112Surah Al-IkhlasIkhlas4
113Surah Al-FalaqWaktu Subuh5
114Surah An-NasManusia6